chosenenergy
evbox

Best Efficiency EV Charger and Customization Platform

ขั้นตอนการตรวจสอบก่อนติดตั้ง (Preparation)

ขั้นตอนเบื้องต้นในการเตรียมพร้อมสำหรับการติดตั้ง EVbox Charger

คำถาม-ข้อมูล-ข้อสอบถามเบื้องต้น (FAQ?)

ข้อมูลเบื้องต้น-การเตรียมความพร้อมสำหรับอาคารก่อนการติดตั้ง EV Charger
ขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวง (ข้อมูลเพิ่มเติม Click!)
EVBOX Charger รองรับการชาร์จตั้งแต่เท่าไหร่
  • ► EVBOX AC Charger รองรับการชาร์จตั้งแต่ 3.7 kW - 22 kW
  • ► EVBOX DC Charger (Quick Charge) รองรับการชาร์จตั้งแต่ 50 kW - 350 kW
การติดตั้ง EV Charger จำเป็นต้องเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าหรือไม่ ?
วิธีเลือกจุดติดตั้งที่เหมาะสม
  • ► ระยะจากจุดติดเครื่องชาร์จจนถึงจุดที่เสียบเข้าตัวรถที่จอด ไม่ควรเกิน 5 เมตร เนื่องจากสายเครื่อง EV Charger โดยทั่วไปอยู่ที่ 5-7 เมตรเท่านั้น
ตรวจสอบขนาด On-Board Charger ของรถ EV ของท่าน
  • ► On-Board Charger คือ ระบบควบคุมการดึงไฟฟ้า ที่ตัวรถจะสั่งการไปยังเครื่อง EV Charger โดยทั่วไปขนาดมีตั้งแต่ 3.6kW ถึง 22kW ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์
สินค้า EVBOX มีการรับรองมาตราฐานหรือไม่
  • ► สินค้า EVBOX ทั้งตัวเครื่องและสายชาร์จได้รับการรับรอง CE และ IEC

การติดตั้ง (Installation)

ขั้นตอนการติดตั้ง EVbox Charger